หัวข้อ : ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (ONIE E-Library)
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-08-04 10:49:28 เข้าชม : 163 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (ONIE E-Library)  ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมวีระ นวพันธ์ ชั้น 5 สำนักงาน กศน. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )