หัวข้อ : ร่วมเป็นวิทยากร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ เรื่องการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2563 รุ่นที่ 2
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-08-04 11:10:25 เข้าชม : 167 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมเป็นวิทยากร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ เรื่องการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2563 รุ่นที่ 2 โดยมี นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และให้โอวาท ทั้งนี้ในรุ่นที่ 2 นี้มีผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ทั้งสิ้น 59 คน วันที่ 12 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )