หัวข้อ : วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษามาใช้ในการปฏิรูปการเรียนการสอน "การใช้งาน Google Classroom" จังหวัดตาก
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-08-04 12:29:47 เข้าชม : 164 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษามาใช้ในการปฏิรูปการเรียนการสอน "การใช้งาน Google Classroom" ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )