หัวข้อ : พัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอแม่ลาว ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-09-22 09:00:18 เข้าชม : 166 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอแม่ลาว เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีข้าราชครู ครูอาสาฯ คณะครู กศน.ตำบล และเจ้าหน้าที่บุคลากร กศน.อำเภอแม่ลาว เข้ารับการอบรม และวางแผนการไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วันที่ 4 กันยายน 2562 ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ลาว 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )