หัวข้อ : ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom @สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-09-22 09:21:10 เข้าชม : 164 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกระบวนเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom @สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอแม่ลาว เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 4 - 9 กันยายน 2562  สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี  

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 172 ครั้ง )