หัวข้อ : การพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน. รุ่น 1 สุราษฎร์ธานี
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-09-22 09:48:58 เข้าชม : 168 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมเป็นคณะทำงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน." ส่วนกลาง ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2562  แก้วสมุย รีสอร์ท  

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 172 ครั้ง )