หัวข้อ : ต้อนรับ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด ฝึกประสบการณ์เรียนรู้จากสภาพจริง
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-09-22 09:53:53 เข้าชม : 165 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ  นักจัดการงานทั่วไป ร่วมต้อมรับ นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์เรียนรู้จากสภาพจริงในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด เข้าดูผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอแม่ลาว ในเรื่อง 1.ห้องเรียนออนไลน์ Maelao Learning & Google Classroom 2.ผลการดำเนินงานปี 2562 3.งานประกันคุณภาพ  วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ลาว 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )