หัวข้อ : การจัดกระบวนการเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-09-03 12:30:39 เข้าชม : 155 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายศุภฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลบัวสลี การจัดกระบวนการเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อให้นักศึกษา ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ของระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง