หัวข้อ : การพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน. รุ่น 2 เชียงใหม่
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-09-22 09:58:19 เข้าชม : 171 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมเป็นคณะทำงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน." ส่วนกลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิดส์ และ สวท NBT จังหวัดเชียงใหม่ 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )