หัวข้อ : โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันไวรัสโควิด-19
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-09-07 09:00:46 เข้าชม : 160 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายศุภฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันไวรัสโควิด-19 กิจกรรมให้ความความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ไวรัสโควิด-19 และการทำเจลล้างมือ วันที่ 5 กันยายน 2564 กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และวิธีการดูแลตัวเองจากโรคโควิด-19 อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองจากโรคโควิด-19 และดำรงชีวิตในสังคมอย่างปลอดภัยจาก โรคโควิด-19

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง