หัวข้อ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วันประเพณีของไทย “วันลอยกระทง” ณ ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กดงมะดะ 18 พฤศจิกายน 2564
เขียนข่าวโดย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-11-19 23:51:30 เข้าชม : 162 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้งานการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว และ ครูกศน.ตำบลดงมะดะ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วันประเพณีของไทย “วันลอยกระทง” ณ ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กดงมะดะ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง