หัวข้อ : รับการตรวจเยี่ยมนิเทศหลังการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ วันที่ 2 เมษายน 2565 จากสำนักงาน กศน.และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
เขียนข่าวโดย ครูผู้ช่วย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-04-04 11:37:44 เข้าชม : 170 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวกฤติณา จินธะนู ครูผู้ช่วย รับการตรวจเยี่ยมนิเทศหลังการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ จากสำนักงาน กศน.และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม วันที่ 2 เมษายน 2565  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เพื่อรายงานผลการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการถ่ายทอดความรู้ให้กับครูผู้สอน

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง