หัวข้อ : ศูนย์วิทย์ฯ ลำปาง ออกพื้นที่จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ภาคเช้า ที่โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-11-13 22:00:08 เข้าชม : 94 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง นำทีมโดย นางประทุม โพธิ์งาม ออกพื้นที่จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่นำมาให้ชมเป็นภาพยนตร์นานาชาติที่ได้รับรางวัล ปีนี้ภาพยนตร์หัวข้อ “ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต” ภาพยนตร์ทุกเรื่อง ช่วยกระตุ้นให้ผู้ชมได้เห็นคุณค่าและความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกันสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ ผ่านสาระความรู้ทางสื่อภาพยนตร์ ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปนั้นเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างเพลิดเพลิน อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอนท้ายมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมเล่น ร่วมทำกิจกรรม ร่วมตอบปัญหาและอื่นๆ อีกมากมาย มีคณะครูและนักเรียน เข้าชมทั้งสิ้น 403 คน  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง