หัวข้อ : กศน.อำเภอบางคล้า ร่วมโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบางคล้า (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-11-13 22:44:00 เข้าชม : 69 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 กศน.อำเภอบางคล้า โดยนางบังอร ฝ่ายสัจจา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนมสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางคล้า มอบหมายให้นางสาวมลฤดี วรกิจปาลกุล ครู กศน.ตำบลบางกระเจ็ด เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมเป็นคณะทำงานด้านการสื่อสารและการทดสอบระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยนางธัชชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาครู กศน. ให้สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามระบบ และศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เกิดกับผู้เรียน/ครู กศน. และสถานศึกษา ณ ห้องประชุมประยูรศุข สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา กศน.อำเภอบางคล้า    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง