หัวข้อ : กศน.อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบลบางสวน
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบางคล้า (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-11-13 23:01:42 เข้าชม : 333 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 กศน.อำเภอบางคล้า โดย นางบังอร ฝ่ายสัจจา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนมสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางคล้า มอบให้นางสุกัญญา วารีรัตน์ ครู กศน.ตำบลบางสวน ร่วมโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. หมู่ที่ 1 บ้านตลาดใหม่ ณ อาคารโดมวัดใหม่บางคล้า และเวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านคลองสองพี่น้อง ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายสมมิตร จันทะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสวน เป็นประธาน โดยการร่วมประชุมครั้งนี้ได้ทราบ จุดแข็ง จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ของ กศน.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่สำคัญสืบเนื่องมาจาก ครอบครัวคุณปราณี วิวัฒนะ ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 1 ไร่ เพื่อสร้าง กศน.ตำบลบางสวน ให้ใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนของ กศน. ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวต่ำกว่าระดับถนน ประมาณ 1.5 เมตร ดังนั้นนายก อบต.บางสวน ได้หารือโดยมีการถามความเห็นในการช่วยเหลือการถมที่ดินให้ กศน. โดยจะมีการขอความอนุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขอ เศษวัสดุที่เป็นหิน ดิน ที่ไม่ใช้แล้ว นำร่องมาถมที่ดินดังกล่าว และส่วนที่ขาด จะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีของคนในตำบล เพื่อให้ได้ดินมาถมให้เสมอถนน จึงให้เร่งดำเนินการถมให้แล้วเสร็จก่อนเดือนเมษายน 2563  กศน.อำเภอบางคล้า    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง