หัวข้อ : กศน.อำเภอบ้านโคก จัดกิจกรรมทำกระทง
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอบ้านโคก (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-11-13 23:28:37 เข้าชม : 72 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางสาววันทนา จะระ ผู้อำนวยการ ได้มอบหมายให้นางสาวปนัดดา กาวิชัย บรรณารักษ์ นางสาวรัตติยากรณ์ หมื่นแก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนายธเนศ ดนตรี พนักงานบริการ จัดกิจกรรมทำกระทง ณ กศน.อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  กศน.อำเภอบ้านโคก    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง