หัวข้อ : ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-11-18 15:23:38 เข้าชม : 445 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  ครูอาสาฯ คณะครู กศน.ตำบล เจ้าหน้าที่และ บุคลากร    ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ซึ่งทาง คณะครู กศน.อำเภอแม่ลาว ได้บรรยายและและเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ ระบบช่วยเหลือผู้เรียน Maelao Learning ระบบลงทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ (REGISTER ONLINE) ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ระบบอ่านหนังสือออนไลน์ และ ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ให้กับทาง คณะศึกษาดูงาน ทั้งนี้ยังได้ข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงานเพื่อนำมาพัฒนาระบบให้สามารถควบคุมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไป วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ลาว  

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง