หัวข้อ : ว่าที่ ร.ต. จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดเชียงราย นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
เขียนข่าวโดย ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-11-22 15:23:22 เข้าชม : 170 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  คณะครูบุคลากร และเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอแม่ลาว ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว เข้ารับการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อน กศน. WOW สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย จาก ว่าที่ ร.ต. จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดเชียงราย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุม กศน.อำเภอแม่ลาว 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง