หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลโป่งแพร่ ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลโป่งแพร่
2018-08-24 15:11:49 เข้าชม : 39 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


กศน.ตำบลโป่งแพร่ ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ม.9 บ้านห้วยส้านอาข่า ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561โดยมีการออกหน่วยเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่างๆในเขตอำเภอแม่ลาวซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี

.
.