หัวข้อ : ครู กศน.ตำบลดงมะดะ ให้ความรู้ เรื่องเพศวิถี ให้กับ สภาเด็กและเยาวชน อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียบราย
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-09-09 12:35:43 เข้าชม : 119 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว ให้ความอนุเคราะห์อนุญาตให้นายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะ เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องเพศวิถี ให้กับกลุ่มเป้าหมายคือ สภาเด็กและเยาวชน ตำบลบ้านต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยผู้ให้โอกาสจากบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ให้การสนับสนุนให้เป็นวิทยากรกระบวนการในครั้งนี้ กศน.ตำบลดงมะดะ    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง