หัวข้อ : กศน.ตำบลดงมะดะ และห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว ร่วมจัดกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่และ กศน.เคลื่อนที่ ณ บ้านป่าลันหมู่ที่ 11 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-09-12 09:07:18 เข้าชม : 155 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้บรรณารักษ์และครู กศน.ตำบลดงมะดะ เข้าร่วมและจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และจัดมุมส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนที่มาใช้บริการในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และ กศน.เคลื่อนที่ในเขตเทศบาลตำบลดงมะดะ ณ หมู่บ้านป่าลัน หมู่ที่ 11 ตำบลดงมะดะอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ในการนี้ได้มีนายอำเภอแม่ลาวเป็นประธานในพิธี และมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมจัดกิจกรรมบริการให้กับประชาชนในพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมใช้บริการมากมาย กศน.ตำบลดงมะดะ    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง