หัวข้อ : สถาบัน กศน.ภาคใต้ ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และอาชีพสู่วิถีการเรียนรู้คนตานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่การเรียนรู้คนตานี
เขียนข่าวโดย สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-07-04 21:52:39 เข้าชม : 294 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย บริเวณชายแดนปัตตานี จัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่วิถีการเรียนรู้คนตานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่การเรียนรู้คนตานี โดยมีนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดมหกรรมและมอบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มปัญญาชาวบ้านและเครือข่าย , นายสนิท ตั้นซ้าย ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย บริเวณชายแดนปัตตานี ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานงานมหกรรม มีผู้เข้ารวมจำนวน 200 คน ทั้งนี้ นายอรัญ คงนวลใย มอบหมาย นายสุรเชษฐ์ สุนทรากร รองผู้อำนวยการสถาบันกศน.ภาคใต้ , นางนันทิยา อภิบาลศักดิ์ ข้าราชการครู และนางสาวภคมณ คงนวลใย นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการแสดงภาพรวมของสถาบัน กศน.ภาคใต้ ภายใต้ฐานการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ " วิถีเกษตร วิถีชาวใต้ " ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย บริเวณชายแดนปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง