หัวข้อข่าว : ครู กศน.ตำบลดงมะดะ และบรรณารักษ์ ร่วมจัดกิจกรรมรักการอ่าน และร่วมงานการนำเสนองาน โรงเรียนผู้สูงอายุ อำเภอแม่ลาว | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลดงมะดะ
2018-12-07 14:14:25 เข้าชม : 35 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้ นายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบล และ นางสาวชนิสรา พรมชัย ร่วมงานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย และการนำเสนอผลงานโรงเรียนผู้สูงอายุ 9 แห่งในอำเภอแม่ลาว ที่ อาคารเทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย วันที่ 7 ธันวาคม 61 โดยการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

.
.