หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลป่าก่อดำ ครูอาสา ครูตำบลและบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 7 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาวจ.เชียงราย วันที่ 20 ธันวาคม 2561 | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลป่าก่อดำ
2018-12-20 15:08:48 เข้าชม : 24 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 ครูกศน. ตำบลป่าก่อดำ ครูอาสา ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม บ้านปากกอง หมู่7 ตำบลป่าก่อดำโดยนำหนังสือ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ให้บริการอ่านแก่ผู้มาร่วมงาน อีกทั้งยังมีการสอนทำพวงกุญแจด้วยลูกปัดจากบรรณารักษ์และครูกศน.ตำบล

.
.