หัวข้อ : อบรมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอแม่ลาว
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-12-21 15:04:37 เข้าชม : 86 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว นายสุพจน์ แน่ประโคน มอบหมายให้นายศุภฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลบัวสลี เป็นวิทยากรอบรมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอแม่ลาว ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน เข้าสู่ระยบร้านค้าออนไลน์ กศน. OOCC (ONIE Online Commerce Center ) กศน.อำเภอแม่ลาว ตามนโยบาย กศน. ต่อไป กศน.ตำบลบัวสลี    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง