หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานในโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ระยะที่ 3 ส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลโป่งแพร่
2018-12-27 15:06:03 เข้าชม : 25 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ครูอาสาสมัคร และครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอแม่ลาว ได้รับมอบหมายจากนายสุพจน์ แน่ประโคน เข้าร่วมศึกษาดูงานในโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ระยะที่ 3 ส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายเม็งรายมหาราช และ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายในศูนย์ฝึกอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระราขดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจและได้รับความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นอย่างดี

.
.