หัวข้อข่าว : ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลจอมหมอกแก้ว | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว
2019-01-02 16:42:18 เข้าชม : 34 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


กศน.อำเภอแม่ลาว ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. จัดโครงการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีประจำตำบล (ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล) พื้นที่จังหวัดเชียงราย กิจกรรม การส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน “การเลี้ยงไก่ไข่” ระหว่างวันที่ 27 - 28 ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ และวัดดอนจั่น (ห้วยส้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีนายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

.
.