หัวข้อ : บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาวและครู กศน.ตำบล เข้ารับการอบรมการทำหนังสือออนไลน์
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-01-09 15:14:31 เข้าชม : 173 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันที่ 7-8 มกราคม 2562 อบรมการใช้หนังสือออนไลน์ สำหรับงานห้องสมุดประชาชนและการซ่อมบำรุงหนังสือ ห้องสมุดประชาชนสำหรับบรรณารักษ์ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง