หัวข้อข่าว : บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาวและครู กศน.ตำบล เข้ารับการอบรมการทำหนังสือออนไลน์ | เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว
2019-01-09 15:14:31 เข้าชม : 117 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่ 7-8 มกราคม 2562 อบรมการใช้หนังสือออนไลน์ สำหรับงานห้องสมุดประชาชนและการซ่อมบำรุงหนังสือ ห้องสมุดประชาชนสำหรับบรรณารักษ์ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

.
.