หัวข้อข่าว : โครงการปลูกฝังสำนึกสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำปี 2562 | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลบัวสลี
2019-01-14 14:46:27 เข้าชม : 22 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว นำนักศึกษากศน.อำเภอแม่ลาว เข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำปี 2562 วันที่ 14-17 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ศุภนิมิตเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงราย และเป็นเกียรติร่วมเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำปี 2562

.
.