หัวข้อ : กศน.ตำบลป่าก่อดำ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการ โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลป่าก่อดำ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-02-01 09:45:42 เข้าชม : 57 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว นายสุพจน์ แน่ประโคน ได้มอบหมายครูกศน.ตำบลป่าก่อดำ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านดีเด่น โครงการ คัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าก่อดำเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กศน.ตำบลป่าก่อดำ    

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง