หัวข้อข่าว : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลบัวสลี | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลบัวสลี
2019-02-11 16:09:29 เข้าชม : 13 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ตามที่กศน.ตำบลบัวสลี ได้จัดการศึกษาต่อเนื่อง ให้กับประชาชนในตำบลบัวสลี ในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว และนางศิริพร เอี่ยมพร้อม ครูอาสาฯ ลงนิเทศติดตามและให้กำลังใจ ในการดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าว ให้กับประชาชนเป็นไปอย่างเรียบร้อย

.
.