หัวข้อข่าว : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อการมีงานทําอย่างยั่งยืน กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว
2019-02-11 16:39:25 เข้าชม : 14 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วัน 11 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อการมีงานทําอย่างยั่งยืน หลักสูตร นวดแผนไทย จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์จิตอาสาฯ หมู่ที่ 3 ตําบลจอมหมอกแก้ม อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว นางศิริพร เอี่ยมพร้อม ครู อาสาฯ และภาคีเครือข่าย ร่วมนิเทศและให้กำลังใจกับผู้เรียน

.
.