หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว
2019-02-11 18:06:56 เข้าชม : 8 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำถั่วทอดสมุนไพร จำนวน 3 ชั่วโมง ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว พร้อมคณะ นิเทศติดตามและให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรม

.
.