หัวข้อข่าว : หนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ กศน.อำเภอแม่ลาว | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลบัวสลี
2019-02-25 13:46:22 เข้าชม : 15 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


กศน.อำเภอแม่ลาว จัดโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้าเมือง หลักสูตร 35 ชั่วโมง ดำเนินกิจกรรม/โครงการ โดย นางศิริพร เอี่ยมพร้อม ครูอาสาฯ พื้นที่ตำบลบัวสลี ให้กับประชาชนทั่วไปตำบลบัวสลี กลุ่มที่ 1 จำนวน 12 คน เริ่มวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หมู่ที่ 11 บ้านร่องปลายนาตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นางถนอม คีรีแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้หลักสูตรครัั้งนี้ และนางกนกพร ถาคำ ครูอาสาฯ นิเทศ และให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรทุกท่านในครั้งนี้

.
.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง