หัวข้อ : หนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ กศน.อำเภอแม่ลาว
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-02-25 13:46:22 เข้าชม : 28 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 กศน.อำเภอแม่ลาว จัดโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้าเมือง หลักสูตร 35 ชั่วโมง ดำเนินกิจกรรม/โครงการ โดย นางศิริพร เอี่ยมพร้อม ครูอาสาฯ พื้นที่ตำบลบัวสลี ให้กับประชาชนทั่วไปตำบลบัวสลี กลุ่มที่ 1 จำนวน 12 คน เริ่มวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หมู่ที่ 11 บ้านร่องปลายนาตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นางถนอม คีรีแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้หลักสูตรครัั้งนี้ และนางกนกพร ถาคำ ครูอาสาฯ นิเทศ และให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรทุกท่านในครั้งนี้ กศน.ตำบลบัวสลี    

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง