หัวข้อ : กศน.ตำบลดงมะดะ จัดโครงการ การเย็บกระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน เพิ่มรายได้ หลักสูตร 40 ชั่วโมง บ้านร่องศาลา หมู่ที่ 3
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-02-05 16:37:32 เข้าชม : 20 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะ จัดกิจกรรมโครงการ การเย็บกระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน เพิ่มรายได้ หลักสูตร 40 ชั่วโมง  ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2563  ณ กศน.อำเภอแม่ลาว หมู่ที่ 3 บ้านร่องศาลา ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ ที่ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบ อาชีพหรือพัฒนางานได้ เพื่อให้สามารถพัฒนาอาชีพให้ดีขึ้นให้มองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ การมีอาชีพเสริม สร้างอาชีพใหม่ หรือเข้าสู่อาชีพ

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง