หัวข้อข่าว : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำอาหารคาวหวาน7อย่างในงานพิธี(วันที่4 ขนมเทียนแก้ว) | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลโป่งแพร่
2019-02-25 21:55:11 เข้าชม : 19 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


กศน.ตำบลโป่งแพร่ ได้จัดการศึกษาต่อเนื่อง ให้กับประชาชนในตำบลโป่งแพร่ ในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำอาหารคาวหวาน7อย่างในงานพิธี จำนวน 35 ชั่วโมงโดยได้รับเกียรติจากนางสาวอรทัย มะโนเครื่องเป็นวิทยากรให้ความรู้การทำขนมเทียนแก้ว ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านป่าซางใต้ ม.2 ตำบลโป่งแพร่ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

.
.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง