หัวข้อ : กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เขียนข่าวโดย ครูอาสาฯ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-02-05 17:59:48 เข้าชม : 24 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางกนกพร ถาคำ รับผิดชอบ กศน.ตำบลป่าก่อดำ ครูอาสาฯ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต้านโรคความดันโลหิตสูง และโรคไตวายสำหรับผู้สูงอายุตำบลป่าก่อดำ จำนวนผู้เข้าร่วม 80 คน โดยมีนางปราณี พิมพาสารเป็นผู้ความรู้ ในวันที่ 8 มกราคม 2563 โณงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ป่าก่อดำ เพื่อเป็นดูแล ป้องกัน และรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง