หัวข้อข่าว : นิเทศโครงการ1 อำเภอ1 อาชีพ | เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว
2019-02-26 11:58:02 เข้าชม : 19 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


วันที่25ก.พ.2562 นางกนกพร ถาคำ ครูอาสาฯลงพื้นที่นิเทศติดตามและให้กำลังผู้เรียนกลุ่มตัดเย็บเสื้อพื้นเมืองกลุ่มที่1ตามโครงการ1อำเภอ1อาชีพณกลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านร่องปลายนาหมู่11ต.บัวสลี ผู้เรียนจำนวน12 คนโดยมีนางถนอม คีรีแก้วเป็นวิทยากร ผู้เรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีในการวัดและออกแบบเสื้อ

.
.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง