หัวข้อ : นิเทศติดตามกิจกรรมส่งเสรมประชาธิปไตยต.ป่าก่อดำ
เขียนข่าวโดย ครูกนกพร ถาคำ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-02-26 12:08:40 เข้าชม : 34 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันที่21ก.พ.2562 นายสุพจน์ แน่ประโคนผอ.กศน.แม่ลาวมอบหมายให้นางกนกพร ถาคำครูอาสาฯเข้าร่วมและติดตามโครวการพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในวิถีชีวิต ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าก่อดำ จำนวน92 คน ณ อาคารเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าก่อดำได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงรายโดยนายพิทักษ์ ชาติดี เป็นผู้ให้ความรู้ ครูกนกพร ถาคำ    

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง