หัวข้อข่าว : สนับสนุนวิทยากร Book Online @ Library Online กศน.จังหวัดลำปาง | เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว
2019-02-26 15:02:09 เข้าชม : 38 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้ นายวสันต์ อินทะ นักการจัดการทั่วไป เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดประชาชน ด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ (e-book) และ ระบบเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library ) โดยมี นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีบรรณารักษ์ห้องสมุด และ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

.
.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง