หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมการอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน หลักสูตร การทำไม้กวาดดอกหญ้า | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลบัวสลี
2019-02-28 11:58:41 เข้าชม : 25 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


กศน.ตำบลบัวสลีจัดโครงการส่งเสริมการอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน หลักสูตร การทำไม้กวาดดอกหญ้า ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 6 คน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๊าก ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุนา วงษา เป็นวิทยากรให้ความรู้หลักสูตรครัั้งนี้

.
.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง