หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลบัวสลีจัดโครงการส่งเสริมการอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน หลักสูตร การสานตะกร้าพลาสติก | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลบัวสลี
2019-03-01 14:52:47 เข้าชม : 35 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


กศน.ตำบลบัวสลีจัดโครงการส่งเสริมการอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน หลักสูตร การสานตะกร้าพลาสติก ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 6 คน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หมู่ที่ 1 บ้านแม่มอญ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นางอรพิน คำแก่นเป็นวิทยากรให้ความรู้หลักสูตรครัั้งนี้

.
.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง