หัวข้อข่าว : กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี และความภาคภูมิใจในชาติไทย | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว
2019-03-06 20:45:47 เข้าชม : 15 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว อนุมัติโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักศึกษา กศน.อำเภอแม่ลาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี และความภาคภูมิใจในชาติไทย จัดกิจกรรม ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 66 คน

.
.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง