หัวข้อข่าว : กิจกรรมดูแลสุขภาพด้วยวิถีไทย (เบาะรองนั่งหลอดกาแฟ) | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว
2019-03-06 21:00:12 เข้าชม : 14 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว อนุมัติโครงการการดูแลสุขภาพด้วยวิถีไทย กิจกรรม เบาะรองนั่งหลอดกาแฟ เพื่อจัดการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.3 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 24 คน วิทยากรจากโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

.
.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง