หัวข้อข่าว : โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างความรักและความสามัคคี กิจกรรม ศึกษาดูงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ดอยฮาง | เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลดงมะดะ
2019-03-08 08:02:39 เข้าชม : 38 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


กิจกรรม ศึกษาดูงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพื้นที่โครงการในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่ง กศน.ตำบลดงมะดะ ได้นำคณะตัวแทนประชาชน และตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จำนวน 5 คน และได้รับการตอบรับและความสนใจในกิจกรรมเป็นอย่างดี

.
.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง