หัวข้อ : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ การประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ”
เขียนข่าวโดย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-04-02 13:15:24 เข้าชม : 95 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวกัณฐาภรณ์ กติยศ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว ร่วมกับครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ การประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ” วันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว โดยการนำหนังสือเกี่ยวกับการเกษตร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ มาให้บริการการอ่านแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง