หัวข้อ : กิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน โครงการพัมนาศักยภาพประชาชนในการส่งเสริมการตลาดในชุมชนด้วยการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลนื กศน. (ONIE Online Commerce Center - OOCC)
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-04-08 12:59:55 เข้าชม : 27 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะ จัดกิจกรรม โครงการพัมนาศักยภาพประชาชนในการส่งเสริมการตลาดในชุมชนด้วยการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไล์ กศน. (ONIE Online Commerce Center - OOCC) โดย กศน.ตำบลดงมะดะ ได้นำประชาชนที่สนใจและตัวแทนกลุ่มอาชีพ เข้าร่วมอบรมจำนวน 15 คน  วันที่ 5 มีนาคม 2562  ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน.อำเภอเชียงแสน ตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย แลศูนย์เรียนรู้การค้าและผลิตภัณฑ์เชียงราย บ้านสันกอง ตำบลบ้านไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  เพื่อให้ ประชาชนและตัวแทน กลุ่มอาชีพ ได้นำความรู้และสิ่งที่ได้รับรู้ไปปรับใช้ในการค้าขาย และกระจายสินค้าของกลุ่มและของตัวเองให้ได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้นและสามารถเพิ่มรายได้ และยอดขายสินค้า เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ได้รับการตอบรับและความประทับใจของผู้เข้าร

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง