หัวข้อ : ครูกศน.ตำบลป่าก่อดำได้รับเชิญเป็นวิทยากร รร.ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าก่อดำ
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-04-08 22:49:12 เข้าชม : 15 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวสุจินทรา สุทธิราช ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ ครูกศน.ตำบลป่าก่อดำ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ฝึกอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าก่อดำ หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 13 ธันควาคม 2561  ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าก่อดำ หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้ความรู้และทักษะแกผู้สูงอายุ

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง