หัวข้อ : กศน.กาญจนบุรี ร่วมเคารพธงชาติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ก่อนการเริ่มทำงาน
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-07-09 10:01:10 เข้าชม : 94 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 กศน.กาญจนบุรี ร่วมเคารพธงชาติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ก่อนการเริ่มทำงาน ทุกวันจันทร์..สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี และ กศน.อำเภอท่าม่วง ร่วมเคารพธงชาติ ไหว้พระ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ก่อนการเริ่มทำงานในสัปดาห์ใหม่นี้ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง