หัวข้อ : ครูกศน.ตำบลป่าก่อดำเข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-04-08 23:00:44 เข้าชม : 32 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวสุจินทรา สุทธิราช ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนชุมชนป่าก่อดำ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของวันเด็กและให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง