หัวข้อ : การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเพื่อการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กภายใต้แผนบูรณาการส่งเสริมพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด)
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-07-09 15:03:44 เข้าชม : 60 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางจัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเพื่อการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กภายใต้แผนบูรณาการส่งเสริมพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด) ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปางทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กิจกรรม "แรกเกิดเริ่มอ่าน:บูรณาการกิจกรรมคลินิกสุขภาพเด็กดี" ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ โดยมีบุคลากรหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำปาง เป็นประธานคณะกรรมการ บุคลากรจากโรงพยาบาลลำปาง ศูนย์การเรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง สสส. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยลำปาง และทีมเลขานุการจากสำนักงาน กศน. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง